Schoolplan

Het Schoolplan sluit aan bij de Schoolgids en de Jaarplannen. Gezamenlijk geven zij een beeld van waar we voor staan en waar we naar toe willen. Elk hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de huidige stand van zaken. De afsluitende paragraaf geeft de ambities weer die onze school op dat gebied heeft voor de periode 2019-2023.

Bekijk hier ons Schoolplan 2019 -2023