Onze visie

Het Hyperion Lyceum is een openbare school in Amsterdam-Noord voor atheneum+ en gymnasium. De school is gestart in 2011 en zit in een prachtig nieuw schoolgebouw op Overhoeks. De architectuur van het gebouw weerspiegelt onze ambities: open, onderzoekend, zelfstandig én samen leren en aansluiten bij de samenleving. Onze school is vernoemd naar Hyperion. Hyperion is de Titaan van het licht. Zijn naam betekent in het Grieks ‘Υπεριων: hij die naar boven gaat, simpelweg ‘Hij die alles overziet’.

Het Hyperion Lyceum is een school waar leerlingen en docenten samen werken en samen leren. Onze leerlingen en medewerkers zijn ambitieus, talentvol en leergierig. Het Hyperion Lyceum heeft een open pedagogisch klimaat waar docenten, leerlingen en ouders op informele wijze met elkaar omgaan en intensief contact met elkaar onderhouden.

Het doel van het Hyperion Lyceum is helder: naast het behalen van een passend en bovengemiddeld waardevol diploma willen we leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid.

Op het Hyperion Lyceum draait het om Samen Durven Leren.

Samen

Samen met de leerlingen, ouders en externe partners werken we op basis van wederzijds vertrouwen aan het steeds verbeteren van onze school. Op het Hyperion kan iedereen zichzelf zijn, zich veilig voelen en communiceren wij op basis van respect. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, staan we met een open blik naar de wereld, voelen we ons verbonden met onze omgeving en zetten we ons in voor een duurzame omgang met de planeet.

Durven

Leerlingen en medewerkers durven initiatief te tonen, te experimenteren en uit te blinken. Wij geloven dat iedereen van nature op zoek is naar kennis en uitdagingen. Dit idee staat dan ook aan de basis van onze didactische uitgangspunten. Ons motto ‘Voor wie wil, is niets te moeilijk’ inspireert ons dagelijks handelen. Onze docenten zijn betrokken, hebben passie voor hun vak en brengen dat over aan leerlingen en collega’s.

Leren

Het Hyperion Lyceum laat leerlingen zo actief mogelijk leren over zichzelf, over anderen en leert de leerlingen met open blik naar de wereld om ons heen kijken. Persoonlijke aandacht, leren hoe en wat je het liefste leert, zelfreflectie, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik zijn hierbij essentieel. Wij zien het als onze opdracht leerlingen de best mogelijke toekomstkansen te bieden en wij bereiden hen op gedegen wijze voor op het eindexamen. In ons onderwijs nemen wetenschap, onderwijstechnologie en talentontwikkeling een prominente plaats in. De lessen sluiten aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerling.

Scholen op de kaart

Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bekijk hier de informatie van het Hyperion Lyceum.