Onze MR-deelraad

Op het Hyperion Lyceum is natuurlijk ook de medezeggenschap goed geregeld. Alle onderwijsinstellingen in Nederland krijgen een nummer van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit heet het BRIN-nummer. Het staat voor Basisregistratie Instellingen. Het Hyperion valt met de vier andere VOvA scholen uit Amsterdam Noord onder één BRIN-nummer. Daardoor heet de medezeggenschapsraad van de aparte scholen Deelraad.

In de MR-deelraad van het Hyperion Lyceum vertegenwoordigen 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen van het Hyperion hun respectievelijke achterban. Bij vele belangrijke beleidsonderwerpen van de school heeft de deelraad formeel advies- en instemmingsrecht. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de administratie. Wanneer er voor één, of meerdere van de deelraad geledingen vacatures ontstaan, worden verkiezingen gehouden, dus ook voor het werven van nieuwe leerlingen en ouders. De huidige samenstelling van de deelraad is als volgt:

  • Voorzitter: Machiel Vegting (docent en decaan bovenbouw)
  • Secretaris: Ans Wesselink  (administratief medewerker)
  • Herbert van de Voort (docent)
  • Robert Tatsis (docent)
  • Yvonne Delhey (ouder)
  • Marian van der Meer (ouder)
  • Tibbe Klein (leerling)
  • Lisa van der Meer (leerling)

Mail naar deelraad@hyperionlyceum.vova.nl

Documenten
Notulen
  • Verslag deelraadvergadering 17 januari 2022