Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Sabine Udonieuwbouw

Er is door alle betrokken partijen veel werk verricht om van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp te komen. Nadat het definitief ontwerp is vastgesteld, kan er daadwerkelijk met de bouw worden gestart. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? De plattegronden zijn verder uitgewerkt en definitief gemaakt. Ook de leerlingen zijn daarbij betrokken geweest. Zo hebben ze een test gedaan om te kunnen bepalen of hun eigen fietsenstalling aan de gewenste eisen voldoet. Ze hebben gekeken naar de juiste helling en breedte in de fietsflat bij Amsterdam Centraal Station. De fietstrap is naar aanleiding van de test wat minder steil en wat langer geworden. In samenwerking met brandweer Amsterdam is er goed gekeken naar de brandveiligheid van het nieuwe schoolgebouw. Verder zijn er bouwdetails verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Om een voorbeeld te geven. De vloeren zijn helemaal doorgemeten op dikte en kracht. De gymzaalvloer moet zwaarder zijn om geluid en trillingen te voorkomen, maar hij mag niet onnodig zwaar worden. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met fabrikanten en leveranciers voor onze bijzondere gevel en de glazen dakkap. Kortom, in een definitief ontwerp worden alle eisen, wensen, beoogde kwaliteit en maakbaarheid afgerond en vastgesteld. De gemeente Amsterdam heeft ons definitief ontwerp goedgekeurd, waardoor er nu echt gestart kan worden met de bouw. Het startsein daarvoor wordt op 17 november gegeven, want dan wordt de eerste paal geslagen van het nieuwe schoolgebouw.