Start nieuwbouw

Sabine Udonieuwbouw

Het is zover! Na de vaststelling van het definitief ontwerp wordt er half november gestart met de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. Ons gebouw komt op de één na laatste kavel in de strip gezien vanaf het IJ tussen de Bercylaan en de Badhuiskade. Onze nieuwe school biedt straks ruimte voor ongeveer 800 leerlingen. We zijn erg trots op het nieuwe, innovatieve ontwerp. Zo wordt er een ondergrondse fietsparkeerkelder aangelegd voor de leerlingen, hebben we een dakterras, en krijgen we twee entrees. Eén entree is gelegen aan de Badhuiskade en de andere aan de Bercylaan. De fietsenstalling heeft ook een ingang aan beide zijden. De oplevering staat gepland rond medio 2018, zodat we met ingang van schooljaar 2018-2019 in ons nieuwe schoolgebouw kunnen starten.

Onze bouwpartijen

De realisatie van onze nieuwbouw kan alleen tot stand komen in samenwerking met alle verschillende (bouw)partijen. Daarom willen we ze graag allemaal benoemen:

Bouw: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Architect interieur: ZENBER
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Techniek: Breman

Opdrachtgever: Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) / ROC van Amsterdam
Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.

Op de foto: Artist impression van het gebouw gezien vanaf het Buiksloterkanaal.