Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaZij-instroom

Zij-instroom

Leerlingen en ouders die een overstap vanuit een andere VO-school overwegen, raden wij aan onze schoolgids goed te lezen. De leerling moet zich bewust zijn dat wij een atheneum+/gymnasium school zijn waarbij er qua werkdruk en niveau meer gevraagd wordt dan op een regulier VWO. Daarnaast moet er vaak een inhaalprogramma worden gevolgd, bijvoorbeeld voor de nieuwe vakken of een moderne vreemde taal.

Bij een overstap richting het Hyperion Lyceum volgen wij de volgende procedure:

Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen moeten wij in bezit zijn van de volgende stukken:

  • Volledig ingevuld aanmeldingsformulier
  • Toelichting reden van overstap
  • Pasfoto
  • Recente cijferlijst
  • (Indien aanwezig) laatste rapport vorig schooljaar
  • Contactgegevens huidige mentor

Deze gegevens dienen gemaild te worden aan de administratie.

Zodra de aanmelding compleet is, neemt de aannamecommissie deze in behandeling. Daarna zal contact met u opgenomen worden.

Plaatsing geschiedt - indien er plaats is - op twee momenten in het jaar; aan het begin van het schooljaar of na de kerstvakantie.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor verhuizingen en noodgevallen. De overstap naar het Hyperion Lyceum gedurende het schooljaar heeft niet onze voorkeur en zal alleen in uitzonderingsgevallen worden toegestaan.