Voorlopig ontwerp nieuw schoolgebouw

Sabine Udonieuwbouw

Het Voorlopige ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw is gereed. Samen met leerlingen, docenten en Ector Hoogstad Architecten zijn we gekomen tot dit voorontwerp van onze nieuwe school.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp als pdf-document.

Update maart 2016
Het voorlopig ontwerp van onze nieuwbouw is onlangs goedgekeurd. Het ontwerpteam bestaat naast Ector Hoogstad Architecten uit IGGPieters Bouwtechniek DelftTechnion Zuid en DGMR.