Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 32/35 

9.1 Visie, missie en ambities VOvA

Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Elke school binnen het VOvA heeft een eigen identiteit. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3200 leerlingen. Op www.vova.nl vindt u een overzicht van onze locaties met hun aanbod, evenals de contactgegevens.

Onze missie
De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken (empowerment), en ze diplomagericht op te leiden.

Wij bieden de beste kansen op de beste toekomst, voor elke jongere in Amsterdam.

Onze visie
Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet geven aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze opleidingen dienen daarom niet alleen goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal te begeleiden bij hun leerroute.

Onze ambities

  1. Compleet en samenhangend aanbod van kwalitatief en diplomagericht onderwijs.
  2. Pedagogische en didactische aanpak die de leerling kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk maakt.
  3. Maximale kansen op op- en doorstroom naar de beste plek in het vervolgonderwijs.
  4. Authentieke en veilige scholen met een leercultuur die bij de leerling past en waarin hij zich het beste kan ontwikkelen.

Totstandkoming van het Hyperion Lyceum
Het bestuur van het VOvA heeft in september 2010 de vier Amsterdamse gymnasia gevraagd mee te denken over het opzetten van een nieuwe VWO-school in Amsterdam-Noord. Het doel van dit project was een bijdrage te leveren aan de vorming van een geheel nieuw soort VWO-onderwijs met nieuwe, overkoepelende vakken en het bieden van een oplossing voor het plaatsgebrek op VWO-scholen en gymnasia in Amsterdam. Het project startte met een denktank, samengesteld uit medewerkers van het Barlaeus gymnasium, het Vossius gymnasium, het 4e Gymnasium, het Ignatius gymnasium en het Bredero Lyceum en heeft er in geresulteerd dat eind april 2011 besloten is voor het schooljaar 2011-2012 te starten met een nieuwe school: het Hyperion Lyceum.