Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 26/35 

7.2 Verzuimregels

Hieronder staat vermeld hoe gehandeld dient te worden in geval van ziekte of verzuim. Wanneer een leerling zonder bericht het eerste lesuur afwezig is, wordt door de conciërges contact opgenomen met de ouders:

In geval van ziekte

  • Ouders bellen school op telefoonnummer 020-5797220.
  • De daarop volgende dagen van ziekte doen de ouders iedere dag opnieuw een ziekmelding. Op het moment dat de school niets van de ouders hoort en een leerling niet op school is, dan moet de school de ouders bellen. Wij ontvangen graag een betermelding via de mail aan de conciërge, absentie@hyperionlyceum.vova.nl, op het moment dat een leerling weer beter is, zodat we weten dat hij of zij weer naar school komt. Op die manier weet de school van elke leerling of hij of zij op school zou moeten zijn en kan spijbelen tegen gegaan worden.
  • Bij ziekte die optreedt gedurende de lesdag, wordt eerst contact gezocht door school met een van de ouders voordat de leerling naar huis kan gaan. Bij thuiskomst horen wij graag telefonisch dat de leerling thuis is gearriveerd.

Verzuim vanwege medische handelingen
- Wij verzoeken ouders dringend om afspraken tijdens schooltijd tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk in vakanties of buiten schooltijd te plannen.

  • Afspraken tijdens schooltijd vanwege medische bezoeken worden door ouders schriftelijk of via de mail zo vroeg mogelijk van tevoren gemeld bij de conciërge.

Verzuim vanwege te laat komen

  • Wanneer een leerling te laat in de les komt, dient deze zich de volgende dag om 8.15 uur te melden op school.

Verzuim Lichamelijk Opvoeding

  • Mocht je een blessure hebben, die het je onmogelijk maakt aanwezig te zijn of te komen in de gymzaal, dan wordt hier overleg over gevoerd met de gymdocent. Samen met de gymdocent wordt naar een oplossing gezocht. Geblesseerde leerlingen dienen aanwezig te zijn in de les. De docent L.O. zorgt voor vervangende opdrachten voor de leerling.