Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/35 

4.3 Schoolregels

De rechten en plichten voor leerlingen zijn opgenomen in het leerlingenstatuut van het VOvA. Naast zo’n leerlingenstatuut zijn schoolregels onontbeerlijk om als schoolgemeenschap prettig te kunnen functioneren. Deze regels bespreken we in de mentorklas en we verwachten van de leerlingen dat zij zich aan deze leefregels houden. Wij hebben deze als volgt geformuleerd:

A. Een veilige en gezonde school

 1. We zorgen met elkaar voor een prettige en positieve sfeer in de klas. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Als je je op je gemak voelt, kun je prettig werken en leren. Zelf kun je ervoor zorgen dat een ander zich prettig voelt. Dat betekent dat je elkaar niet uitlacht en niet pest, dat je fouten mag maken en dat je vragen mag stellen.
 2. We zijn een gezonde school. Dat betekent dat in onze kantine alleen gezonde etenswaren worden verkocht en dat je geen snoep, chips, frisdrank en energy drankjes mee naar school neemt. Roken is in de buurt van de school niet toegestaan. Eens in de maand organiseren we een ‘stoute donderdag’. Dan mag je wel snoep en chips eten en frisdrank drinken.
 3. Het leslokaal is voor de les. In de pauze mag je naar buiten of naar de kantine om te eten en te drinken. Buiten kun je rennen en je uitleven; binnen in de school gedraag je je rustig.

B. Betrokkenheid

 1. In de les ben je op tijd aanwezig. Je hebt je spullen bij je, je hebt je voorbereid op de les en doet actief mee. Dat betekent niet alleen zelf praten maar ook naar anderen luisteren en belangstelling tonen voor elkaar. Wanneer je te laat bent gekomen, dan meld je je de volgende ochtend om 8.15 uur op school.
 2. We werken met Bring Your Own Device (BYOD). Je beeldscherm moet minimaal 10 inch zijn en een toetsenbord hebben. Je neemt je device mee naar de les en gebruikt deze alleen met toestemming van de docent voor opdrachten die bij de les horen.
 3. Tijdens de les is gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan na toestemming docent.
 4. We filmen en fotograferen elkaar alleen met toestemming van de ander.
 5. Wanneer het niet lukt om een positieve bijdrage te leveren aan de les, kan de docent je een korte time out geven. Naderhand bespreek je dit met de docent. Als een time-out niet helpt, kan de docent je verwijderen uit de les.
 6. Je zorgt goed voor je eigen spullen en die van je klasgenoten, voor het meubilair in de school en voor het materiaal waar je tijdens de les mee werkt. Je gooit afval in de prullenbakken en houdt zo de school en de omgeving van de school schoon.

C. Aanwezigheid en zorg

 1. We verwachten dat je bij alle lessen aanwezig bent. Bij afwezigheid door ziekte of medische bezoeken melden je ouders dit aan school. Als je op school ziek wordt, meld je je bij de conciërge. Je ouders worden dan gebeld, zodat zij weten dat je naar huis komt. Daar aangekomen bel je op naar school zodat we zeker weten dat je goed bent aangekomen. Ben je ongeoorloofd absent, dan haal je het uur in door je tweemaal 's morgens om 8.15 uur op school te melden. De conciërge zet je tijdens die uren aan het werk.
 2. Bij de mentor kun je terecht om te praten over alle zaken die je bezighouden rondom school en thuis. Ook is er een zorgteam en een vertrouwenspersoon bij wie je je hart kunt luchten als je daar behoefte aan hebt. Als er zaken zijn die je belemmeren bij het prettig werken op school en thuis, is het belangrijk dat je dit bekend maakt zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 3. Naast de schoolregels is er een pestprotocol en een schoolveiligheidsplan. Deze zijn te vinden op onze website.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat o.a. het volgende:

 • door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
 • aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
 • de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in paragraaf 3.4) aanvaarden.