Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 13/35 

3.5 Activiteiten

Buiten het normale lesprogramma bieden wij leerlingen verschillende mogelijkheden zich op een creatieve en culturele manier met andere zaken dan alleen maar de lessen bezig te houden. Bekostiging daarvan gebeurt uit de vrijwillige ouderbijdrage en via de cultuurkaart die de leerlingen van het ministerie ontvangen.

Reizen en excursies
In de eerste klas vinden er introductiedagen plaats. Deze dagen zijn aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze dagen maakt de leerling op een informele, creatieve en sportieve manier kennis met de school, mentoren, regels en de algehele gang van zaken. In alle leerjaren worden regelmatig musea, het theater en andere culturele instellingen bezocht.
Vanaf het tweede leerjaar wordt voor elke klas een meerdaagse excursie georganiseerd. Hieronder vindt u hiervan een overzicht:
Leerjaar 1: Indian Summer in de Tolhuistuin en het Vliegenbos, 1 nacht
Leerjaar 2: Buitenkunst, 2 nachten; Gymnasiumleerlingen naar Trier
Leerjaar 3: Survivalkamp in de Ardennen, 2 of 3 nachten
Leerjaar 4: Talenreis naar een buitenlandse stad, verblijf in gastgezinnen, 3 nachten
Leerjaar 5: Keuze: Rome, Griekenland of Boedapest/Wenen, 5 nachten
Leerjaar 6: Start & Eind-dagen, 2 nachten.

We beschouwen de excursies en de reizen als een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijsprogramma; deze activiteiten ondersteunen onze visie. Deelname hieraan is daarom niet facultatief omdat het een officiƫle onderwijsactiviteit betreft. We verwachten dat elke leerling die bij ons op school komt actief meedoet aan het geboden programma.

Muziek en toneel
Het Hyperion Lyceum heeft een orkest, schoolkoor, een jaarlijkse theater productie en toneellessen voor de onder- en bovenbouw. We organiseren muziekavonden en theater voorstellingen, ook vanuit het vak Drama en Rede.

Titanenstrijd
Halverwege het schooljaar vindt de Titanenstrijd, inclusief een symposium, plaats voor de hele school.
Klassen strijden tegen elkaar op allerlei onderdelen: sport, creatie en presentaties. Hierbij wordt de intelligentie aangesproken, de fysieke conditie en het creatieve vermogen. De Titanenstrijd doet een beroep op de zelfstandigheid van iedere leerling en de klas als groep in het bijzonder. Ze zullen veel zelf regelen en organiseren. Docenten begeleiden uiteraard, maar vooral als coach, raadgever, jury en begeleider aan de zijlijn. Het veld, het tumult en strijdgewoel is helemaal aan hen waar het onze school om draait: de leerlingen!

Sport
Voor alle leerjaren worden sportdagen georganiseerd. Vorig schooljaar hebben leerlingen bijvoorbeeld gesoftbald, geschaatst en een hele dag op het Ronald McDonald complex aan atletiek, voetbal, basketbal, hockey en waterpolo gedaan. Sportdagen vinden altijd onder lestijd plaats en zijn verplicht.
Ook wordt gedurende twee periodes een keer in de week tijdens het 0e uur extra sportles gegeven aan leerlingen die dat leuk vinden en voor wie het goed is om wat extra te sporten.