Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 11/35 

3.3 Lestijden

Op het Hyperion bestaat een lesdag uit doorgaans acht, maximaal negen uren van 45 minuten. Er zijn drie pauzes. De lesdag begint voor de leerjaren 1 en 2 om negen uur. Deze begintijd sluit beter aan bij de biologische klok van pubers en biedt de school de gelegenheid extra activiteiten te plannen voor de lesdag begint, zoals sportactiviteiten en studiebegeleiding of vergaderingen.
De lesdag ziet er als volgt uit:

  
1e uur8.15 - 9.00
2e uur9.00 - 9.45
3e uur9.45 - 10.30
pauze15 min.
4e uur10.45 - 11.30
5e uur11.30 - 12.15
pauze30 min.
6e uur12.45 - 13.30
7e uur13.30 - 14.15
pauze15 min.
8e uur14.30 - 15.15
9e uur15.15 – 16.00
10e uur16.00 - 16.45

Veel lessen worden aangeboden in blokuren en duren negentig minuten. De reden voor het werken met blokuren is om zo meer variatie in de lessen aan te kunnen brengen en dieper op de stof in te kunnen gaan. Bovendien blijft zo het totale aanbod van vakken op een dag overzichtelijk.

Een aantal keer per jaar hanteren we een verkort rooster, bijvoorbeeld i.v.m. rapportvergaderingen. Dit ziet er als volgt uit:

  
1e uur8.30 - 9.00
2e uur9.00 - 9.30
3e uur9.30 - 10.00
4e uur10.00 - 10.30
5e uur10.30 - 11.00
pauze11.00 - 11.15
6e uur11.15 - 11.45
7e uur11.45 - 12.15
pauze 12.15 - 12.45
8e uur12.45 - 13.15
9e uur13.15 - 13.45
10e uur13.45 - 14.15

Lesuitval
Scholing, excursies, andere lesvervangende activiteiten en ziekte van docenten leiden soms tot lesuitval. Wij proberen zoveel mogelijk tussenuren voor leerlingen zinvol in te vullen, door bijvoorbeeld uren te verschuiven, andere docenten in te roosteren of leerlingen onder begeleiding zelfstandig te laten werken. Bij langdurige ziekte van docenten zoeken we vervanging. We zullen u en uw kind hierover tijdig informeren.

Rooster en roosterwijzigingen
Aan het begin van iedere periode ontvangt elke leerling zijn rooster. Tijdens de mentorles aan het begin van het schooljaar neemt de mentor het rooster door met de leerlingen. De roosters staan ook op de website van het Hyperion Lyceum. Het rooster kan door omstandigheden aangepast worden, zoals ziekte of afwezigheid van docenten of in projectweken of tijdens excursies. Indien er een tijdelijke wijziging is, dan komt deze in Magister te staan. Tussenuren worden in de leerjaren 1 en 2 zo veel mogelijk voorkomen. De leerjaren 3 t/m 6 gaan in tussenuren zo veel mogelijk aan de slag met hun schoolwerk. Leerlingen houden zelf ook altijd goed Magister in de gaten, zodat zij tijdig op de hoogte zijn van veranderingen in het rooster.