Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 6/35 

2.2 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat. Tijdens zo'n bezoek gaat de inspectie na of we als school goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of de school aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van een school.

Het Hyperion Lyceum heeft in januari 2015 haar eerste inspectiebezoek gehad. De resultaten van dit bezoek zijn te vinden op onze site.

Schoolresultaten

 2015-20162016-2017
Onderbouwsnelheid97,59%97,08%
Bovenbouwsucces91%85,31%
Examenresultaat2016-2017
Slagingspercentage82,5%
Aantal kandidaten40
Aantal geslaagd33
Cum laude6
Voortijdig Schoolverlaters*2014-20152015-20162016-2017
onderbouw0%0%0%
bovenbouw0%0%0%

*Voortijdig Schoolverlaters (VSV) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2). Leerlingen die een vmbo-diploma behalen hebben daarmee nog geen startkwalificatie behaald. Doorstroom naar het mbo is daartoe vereist.

Scholen op de Kaart
Voor meer informatie over onze school bijvoorbeeld met betrekking tot doorstroompercentages, tevredenheidsmetingen, en veel andere zaken, kunt u Scholen op de Kaart raadplegen. Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kun je scholen met elkaar vergelijken.