Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 8/28 

2.2.2 Contacten met derden

Het VOvA heeft vanzelfsprekend sterke contacten met het vervolgonderwijs: MBO, HBO, WO. Ook onderhouden onze scholen goede contacten met de omgeving en het bedrijfsleven. Er zijn contacten met jeugdondersteunings/begeleidings-, zorg- en welzijnsinstellingen. Wanneer de school de juiste begeleiding/ondersteuning niet kan bieden, kan de school doorverwijzen.

Daarnaast neemt het VOvA deel aan verschillende schooloverstijgende overleggen, onder meer:

 • Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
 • VO Regiobestuur Amsterdam en het schoolleidersplatform van de VO-raad
 • Het bestuur Samenwerkingsverband
 • Overkoepelende expertgroep Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband Amsterdam
 • Directeurenoverleg Amsterdam Noord (DOVAN)
 • Directeurenoverleg Amsterdam Centrum/Zuid
 • Directeurenoverleg Amsterdam Oost
 • Directeurenoverleg Amsterdam West
 • Directeurenoverleg havo en vwo scholen
 • Het Samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Amsterdam SPA
 • Het stedelijk overleg nevenvestiging zorg
 • Platform Masterplan Techniek Amsterdam
 • Overleg met gymnasia / vwo-scholen
 • Overleggen nieuwe onderwijsinitiatieven
 • Overleg doorstroomroutes havo-scholen VOvA en VSNH met InHolland en HvA