School weer open

Sabine Udocorona

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

We zijn blij dat gisteren de versoepeling van de coronamaatregelen is aangekondigd en dat we ook echt weer open mogen vanaf 2 juni en elkaar weer kunnen ontmoeten. Momenteel zijn we bezig om de mogelijkheden voor onze lessen, deels fysiek op school en deels nog op afstand, te onderzoeken en hier een rooster voor te maken met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. We verwachten dit rooster na het hemelvaartweekend te kunnen publiceren en zullen dit in de loop van volgende week ook in Magister verwerken.

Eerder vandaag ontvingen jullie al een brief van het VOvA met algemene informatie. Graag informeren we jullie over de uitgangspunten en de praktische uitvoering voor zover die nu bekend is. Leidend hierbij is het waarborgen van de afstand van 1,5 meter en van de hygiëne.

De week van 2 juni worden er mentorlessen gegeven aan alle jaarlagen, en daarnaast ook vaklessen aan leerjaar 5 als voorbereiding op de SE-week. Er zijn per dag twee lesblokken, van 9 tot 11.30 en van 13 tot 17 uur, om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen ontvangen. Voor leerjaar 5 komen het 1e en 10e lesuur van het verkorte rooster te vervallen.
Leerjaar 1 tot en met 4 komen van 8 tot en met 17 juni afwisselend naar school voor lessen, proefwerken en projecten ter afsluiting van het schooljaar. Vrijdag 26 juni is er een inhaalmoment voor gemiste toetsen.
Leerjaar 5 start op 8 juni met de SE-week. Deze loopt tot en met woensdag 17 juni. De SE-toetsen worden afgenomen in de middag en in de gymzaal. Herkansingen zijn op 23 en 24 juni. Met inhalers van eerdere SE-weken worden apart afspraken gemaakt.
Over de laatste weken en afronding van het schooljaar worden jullie per leerjaar nog nader geïnformeerd.

In en rond het gebouw worden looproutes aangegeven. Er zullen voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Leerlingen blijven zoveel mogelijk in één ruimte. Daar volgen zij lessen (ook online) of werken zelfstandig onder toezicht. Er is geen kantine geopend.

Vervoer naar school
Om het OV te ontlasten vraagt de overheid om zo veel mogelijk met de fiets of met eigen vervoer te komen. We gaan ervan uit dat dit mogelijk is voor iedereen die binnen een straal van 8 kilometer van school woont. Momenteel wordt in Amsterdam de mogelijkheid van fietsenhuur door leerlingen onderzocht. Als het vervoer naar school een probleem oplevert voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen, verzoeken wij jullie contact met ons op te nemen. We zoeken dan naar een passende oplossing.

Gezondheid
Het is belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de richtlijnen van het RIVM. Lees die goed en volg ze op. Kijk regelmatig naar updates op www.rivm.nl. Bij gezondheidsklachten als koorts, hoesten, verkoudheid of keelpijn dient de leerling zoals gebruikelijk ziekgemeld te worden bij school.

We hopen dat we jullie hiermee voldoende geïnformeerd hebben en wensen jullie een zonnig hemelvaartweekend!

Met vriendelijke groet,

Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
Elly Loman, rector