Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaRooster

Proefwerkrooster leerjaar 1 - 3, juni 2020

klik hier voor het proefwerkrooster van leerjaar 1 t/m 3

SE-proefwerkrooster leerjaar 4, juni 2020

klik hier voor het SE-proefwerk-rooster van leerjaar 4

Inhaalrooster leerjaar 5, juni 2020

klik hier voor het Inhaalrooster van leerjaar 5

RVT-rooster-leerjaar 6, juni 2020

klik hier voor het RVT rooster van leerjaar 6

PTA resterend schooljaar leerjaar 5 2019-2020

klik hier voor het aangepaste PTA leerjaar 5

Rooster

Rooster SE week leerjaar 5, juni 2020

hier voor het rooster.