Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuders

Hyperionfonds

Het Hyperionfonds
Naast via de ouderbijdrage en de reiskosten, die helemaal worden aangewend tijdens het lopende leerjaar, dragen ouders ook bij via het Hyperionfonds. Dit fonds vormt een buffer om, buiten het normale onderwijsprogramma om, meer voor de leerlingen te kunnen organiseren of faciliteren. Een jaarlijkse vrijwillige bijdrage, in hoogte naar keuze én naar draagkracht, is eenvoudig via Schoolloket te doen en komt de gehele school ten goede. Het fonds wordt beheerd door de oudervereniging en er wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan van de status en de bestedingen.

Het Hyperionfonds kent een drietal belangrijke doelen:

Solidariteit
Het Hyperionfonds zorgt ervoor dat iedere leerling kan deelnemen aan alle schoolactiviteiten, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Indien nodig, stelt het Hyperionfonds voor individuele leerlingen geld beschikbaar. Als de financiële thuissituatie het echt niet toelaat en andere (bv gemeentelijke) ondersteuning niet beschikbaar is, kan in overleg met de mentor en teamleider een aanvraag ingediend worden voor ondersteuning vanuit het fonds. De afgelopen jaren is er zo met bijdragen uit het fonds gezorgd dat een aantal leerlingen toch mee op reis kon, of huiswerkbegeleiding kon betalen. Iedereen moet mee kunnen doen.

Initiatieven mogelijk maken
Het Hyperionfonds maakt nieuwe initiatieven mogelijk waar zoveel mogelijk leerlingen aan kunnen deelnemen. Dit kunnen zowel initiatieven van docenten als van leerlingen zijn. Het gaat dan om initiatieven die de leerlingen van het Hyperion Lyceum ten goede komen en niet vanuit de VOB-begroting of schoolbegroting kunnen worden betaald. Afgelopen schooljaren hebben we met bijdragen vanuit het fonds bijvoorbeeld zo onder andere de Titanenstrijd – hét schoolbrede event van het jaar - mogelijk kunnen maken en hopen dat te blijven kunnen doen.

Duurzame investeringen in verrijking en ervaring van de schooltijd aan het Hyperion Lyceum, voor leerlingen nu en in de toekomst
Naast het ondersteunen van activiteiten en het zorgen dat iedereen kan meedoen zijn er soms investeringen nodig in spullen of faciliteiten waar iedereen op school profijt van heeft. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gekeken welke bijdrage het fonds kan leveren voor een nuttig oudergeschenk voor het nieuwe gebouw.
Het fonds betaalt in de praktijk zelden 100% van de kosten, maar draagt bij in een gedeelde financiering vanuit ouders, sponsoren of instanties. Soms kan een bijdrage juist datgene zijn dat helpt om iets van de grond te krijgen, of om leerlingen net iets verder te helpen. Omdat er nooit garantie is voor de hoogte van het fonds in de toekomst, gaat het fonds in principe geen lange termijnverplichtingen aan.

Het uitganspunt is altijd om met het Hyperionfonds een buffer te hebben, zodat bovenstaande doelen op redelijke wijze gefinancierd kunnen blijven, maar niet om geld op te potten. Op het moment dat er voldoende reserves zijn, zal ouders niet langer om een bijdrage gevraagd worden. Op dit moment is dat niet het geval en uw bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Bij vragen over het Hyperionfonds kunt u contact opnemen met de oudervereniging via oudervereniging@hyperionlyceum.nl