Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuders

Documenten

Handleiding inschrijven ouderavond Magister
Klik hier voor de handleiding

Keuze atheneum+ gymnasium
Keuze formulier

Formulieren Bureau Leerplicht
Formulier vakantieverlof
Formulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

Verkort rooster
In het geval van activiteiten in de middag hanteert het Hyperion Lyceum soms een verkort rooster. klik hier voor meer informatie.

Ziekteverzuimbeleid
Het Hyperion hanteert een actief ziekteverzuimbeleid, klik hier voor meer informatie.

Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)

Bring Your Own Device (BYOD)

Beleid schoolfeesten
Klik hier voor het document