Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOuders

Blog klankbordgroep ouders

Op het KBG-blog is te volgen wat zich rond de KBG afspeelt. Hier wordt verslag gedaan van de vergaderingen, de werkgroepen en andere activiteiten en ook op de hoogte gebracht van leuke, interessante en belangrijke onderwerpen en gebeurtenissen.