Oordeel van de Onderwijsinspectie

Sabine Udonieuws

In december 2018 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest voor het Verificatie Onderzoek en in het voorjaar van 2019 hebben wij de rapportage ontvangen. Wij zijn blij met de mooie beoordeling.

Didactisch Handelen -Voldoende
Kwaliteitszorg – Voldoende
Kwaliteitscultuur – Goed

Natuurlijk wordt er gewerkt aan verbeteringen. In de jaardoelen en het Schoolplan staan deze ambities. Het gaat met name om: er voor zorgen dat de leerlingen meer kunnen samenwerken en meer zelfstandig gaan leren. Wat betreft de kwaliteitszorg willen wij de Plan-Do-Check-Act-evaluatiecyclus systematisch en volledig blijven toepassen.

Resultaten verificatieonderzoek Hyperion Lyceum – rapport inspectie