Onze ouders

Klankbordgroep, MR-Deelraad en Oudervereniging onderhouden nauw contact met elkaar en zorgen onderling vanuit hun verschillende rollen voor een zo constructief mogelijke samenwerking van ouders en het Hyperion Lyceum.

Oudervereniging

De Vrijwillige Ouderbijdragen (VOB) worden beheerd door de oudervereniging i.p.v. door de Stichting VOvA. Alle ouders worden bij betaling van de ouderbijdragen automatisch lid van deze oudervereniging die:

  • Samen met de school toeziet op een juiste en voor iedereen eerlijke inning en besteding van de jaarlijkse Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
  • Het Hyperionfonds beheert voor speciale uitgaven of projecten en bv ondersteuning van minder draagkrachtige leerlingen.
  • Reis- en excursiegelden helpt faciliteren
  • Geweldige avonden en events helpt mogelijk maken voor ouders en leerlingen
  • Zich in het algemeen inzet om de kracht van ouders  – kennis, netwerk, financieel of in natura te benutten om de school mooie dingen te laten (blijven) realiseren voor alle leerlingen.

De oudervereniging bestaat uit een gekozen bestuur van vijf personen, afhankelijk van de gelegenheid soms aangevuld met de hulp van andere ouders.

Klankbordgroep ouders

De klankbordgroep is het oudste ouderorgaan binnen het Hyperion Lyceum, en is sinds de oprichting de ‘meedenktank’ van de ouders. Zo’n zes keer per jaar worden samen met de schoolleiding actuele issues en dilemma’s besproken en wordt het gevoel en de expertise van ouders geraadpleegd over keuzes waar de school voor staat. De klankbordgroep bestaat ieder jaar uit een groep van zo’n 15 ouders, uit de klassen 1 tot en met 6. Soms worden ouders met een bepaalde expertise gevraagd (tijdelijk) aan te haken aan de klankbordgroep rondom een thema.

Vergaderdata Klankbordgroep 22 23

27 september 19.30 – 21.30

23 november  19.30 – 21.30

12 januari 19.30 – 21.30

14 maart 19.30 – 21.30

7 juni 19.30 – 21.30

Documenten en verslagen Oudervereniging en Klankbordgroep
Oudervereniging
Financieel verslag 20/21 OV Hyperion Lyceum Financieel verslag 2020-2021 OV Hyperion Lyceum
Financieel verslag 19/20 OV Hyperion Lyceum Financieel verslag 2019 2020 OV Hyperion Lyceum
Verenigde ouders verenigd Verenigde ouders verenigd
Klankbordgroep

 

Communicatie ouders

Er zijn de volgende mogelijkheden om contact op te nemen en op de hoogte te blijven met de oudergroepen:

Mail
KBG kbghyperion@gmail.com
Oudervereniging oudervereniging@hyperionlyceum.nl
Deelraad deelraad@hyperionlyceum.vova.nl
Web
Ouderspagina op facebook Hyperion Parentibuzz