Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOnderwijs

Zorg

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2020.

Klik hier voor het AntiPestprotocol.

Ondersteuningsaanbod
Om als kind en ouder snel een overzicht te krijgen van het ondersteuningsaanbod van het Hyperion Lyceum, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt. Hierin staat puntsgewijs beschreven hoe wij leerlingen ondersteunen bij bijvoorbeeld taal en rekenen, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke beperkingen. Vanaf 1 februari 2020 zal elke school een soortgelijk overzicht op zijn website plaatsen en zijn deze bij elkaar te vinden via het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Klik hier voor het overzicht.