Toetsen en examens

Toetsrooster leerjaar 6, maandag 7  t/m dinsdag 15 maart 2022
Toetsrooster leerjaar 5, maandag 7  t/m dinsdag 15 maart 2022
Toetsrooster leerjaar 4, maandag 7  t/m dinsdag 15 maart 2022
Toetsbeleid

Toetsbeleid 2021 2022

Ziekmelden van leerlingen kan uitsluitend op de dag van het PTA-onderdeel/SE tussen 8.00 – 8.30 uur op telefoonnummer 020 5797220. Absenties tijdens een SE kosten altijd een herkansing, ongeacht de reden voor de absentie.

Vervroegd examen

Op het Hyperion heb je in de bovenbouw de mogelijkheid om voor enkele vakken vervroegd examen te doen. Dat betekent dat je het centraal eindexamen voor die vakken niet in 6 vwo maakt, maar al aan het einde van 5 vwo. Je sluit dan ook het vak definitief af en met de vrijgespeelde tijd kun je in overleg met Bureau V je tijd besteden aan andere nuttige dingen. Hierbij kun je denken aan ​je andere vakken waar je meer tijd voor wilt hebben in je examenjaar of een stage volgen in het bedrijfsleven, vakken volgen op de universiteit, een uitgebreid profielwerkstuk maken of een extra vak volgen op het Hyperion.

Het versnelde programma brengt dus kansen met zich mee in de vorm van vrijgekomen tijd, maar ook risico’s. Het cijfer dat je immers voor het vervroegde examen haalt, blijft staan op je eindexamenlijst. Als je een onvoldoende haalt voor het vervroegde examen, blijft die dus in principe staan op je eindlijst. Daarom wordt er in overleg met Bureau V en de vakdocenten een plan gemaakt om te kijken of je dit aankunt en om af te spreken wat je gaat doen met de vrijgekomen tijd.

Momenteel is het mogelijk om voor de vakken Economie, Filosofie, Frans, Spaans, Geschiedenis en Informatica vervroegd examen te doen. Dit kan echter per jaar verschillen.

Ben je ook hierin geïnteresseerd? Voor meer informatie per vak: vraag eens aan de docenten van deze vakken hoe het versnelde programma er in de bovenbouw eruit ziet.

Voor meer informatie over de voorwaarden in het algemeen: vraag het aan Roy Lagerburg: r.lagerburg@hyperionlyceum.vova.nl