Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOnderwijs

Schoolplan 2019 -2023

Klik hier voor het Schoolplan 2019 -2023

Het Schoolplan sluit aan bij de Schoolgids en de Jaarplannen. Gezamenlijk geven
zij een beeld van waar we voor staan en waar we naar toe willen. Elk hoofdstuk
bestaat uit een beschrijving van de huidige stand van zaken. De afsluitende
paragraaf geeft de ambities weer die onze school op dat gebied heeft voor de
periode 2019-2023.