Ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier voor ons schoolondersteuningprofiel (SOP) 2021 – 2025.

Ondersteuningsaanbod

Om als kind en ouder snel een overzicht te krijgen van het ondersteuningsaanbod van het Hyperion Lyceum, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt. Hierin staat puntsgewijs beschreven hoe wij leerlingen ondersteunen bij bijvoorbeeld taal en rekenen, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke beperkingen. Vanaf 1 februari 2020 zal elke school een soortgelijk overzicht op zijn website plaatsen en zijn deze bij elkaar te vinden via de site voschoolkeuze020.nl.

Klik hier voor ons overzicht.