Ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier voor ons schoolondersteuningprofiel (SOP) 2021 – 2025.

Klik hier voor ons anti-pestprotocol 2021-2022.

Ondersteuningsaanbod

Om als kind en ouder snel een overzicht te krijgen van het ondersteuningsaanbod van het Hyperion Lyceum, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt. Hierin staat puntsgewijs beschreven hoe wij leerlingen ondersteunen bij bijvoorbeeld taal en rekenen, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke beperkingen. Vanaf 1 februari 2020 zal elke school een soortgelijk overzicht op zijn website plaatsen en zijn deze bij elkaar te vinden via de site voschoolkeuze020.nl.

Klik hier voor ons overzicht.

Bijles via Bureau V

Er staat een groep enthousiaste bovenbouw- en oud-leerlingen klaar die individuele hulp kunnen bieden in een informele sfeer. Meer informatie hierover vind je op de pagina van Bureau V.