Decanaat

In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze. Het decanaat wordt bemand door twee personen: Rosanne Kofman (klas 3 en 4) en Machiel Vegting (klas 5 en 6).

Een belangrijke rol bij de begeleiding is de site van Qompas: www.qompas.nl, waar leerlingen en ouders op kunnen inloggen vanaf de derde klas en zeer veel informatie kunnen vinden over de profielkeuze en alles wat te maken heeft met vervolgopleidingen. Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich op de derde verdieping. De decanen zijn te mailen via decaan@hyperionlyceum.vova.nl of rechtstreeks naar r.kofman@hyperionlyceum.vova.nl en m.vegting@hyperionlyceum.vova.nl.

Klas 3
Vanaf klas 3 moeten de leerlingen keuzes gaan maken om de richting van hun toekomst te bepalen. In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject in de SDL lessen, dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Er zijn vier verschillende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Het profielkeuzeproject start in november met een profielkeuze avond, waar alle keuzes worden uitgelegd en bovenbouwleerlingen vertellen over hun profielen en ervaringen. Vervolgens gaan de leerlingen in de SDL lessen aan de slag met hun kwaliteiten en interesses, met beroepen en studies en kijken ze naar de vakken en profielen. Het project eindigt met een profielkeuzedag in februari en het inleveren van hun voorlopige keuze in maart. In april maken ze hun definitieve keuze.

Klas 4, 5 en 6
In de bovenbouw is de begeleiding gericht op het kiezen van een vervolgopleiding. In de mentorlessen gaan de mentoren aan de slag met LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Leerlingen maken opdrachten en testen in Qompas, waarmee ze zichzelf, hun interesses en verschillende studies beter leren kennen. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over LOB. Leerlingen kunnen natuurlijk ook altijd in gesprek met de decaan over hun studiekeuzetraject. Mocht je vragen hebben of een afspraak willen maken kom dan even langs op de decanenkamer. Je kunt ook een afspraak maken door een mail te sturen naar decaan@hyperionlyceum.vova.nl.

De leerlingen worden begeleid in het bezoeken van  voorlichtingsdagen en bezoeken aan hoger onderwijs. Leerlingen hebben de mogelijkheid om te gaan proefstuderen en zelfs een dag mee te lopen met een student. Leerlingen kunnen voor deze activiteiten vrij krijgen van hun lessen. Daarvoor moeten ze gebruik maken van het formulier aanvragen verlof studiekeuzeactiviteit en deze inleveren bij het decanaat. Mochten we er niet zijn, gebruik dan de brievenbus.

Naast een studiekeuze avond organiseren de decanen ook andere voorlichtingsactiviteiten. Alle activiteiten worden vermeld in de nieuwsbrieven die regelmatig verstuurd worden. De nieuwsbrieven worden naar alle leerlingen en ouders van het leerjaar verstuurd en worden op deze pagina geplaatst.

Presentatie studiekeuze
We  kunnen terug kijken op een geslaagde avond over de profielkeuze. De presentatie is hier terug te kijken.