Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOnderwijs

Aanmelden bij Bureau V

Niet vrijblijvend, maar serieus!

Het bureau V cursusboekje voor schooljaar 2018-2019 is verschenen. Klik hier om het aanbod te bekijken.
Aanmelden (uiterlijk 20 november) voor het schooljaar 2018-2019 kan door deze link in te vullen.

Bureau V zal altijd een contract opstellen met de leerling en de mentor, dat ook getekend dient te worden door de ouders: dit om vrijblijvendheid en voortijdig afhaken zoveel mogelijk te ontmoedigen, en deelname en natuurlijk goede resultaten over de gehele linie te bevorderen. De contracten worden tijdens de eerste lessen uitgedeeld door de docenten. Daarnaast helpen we met de praktische zaken en zorgen we dat alle prestaties bijgehouden worden in je dossier en op je rapport komen.

Maatwerk is mogelijk. Ga hiervoor in gesprek met Rosanne (of Anne over vervroegd examen). Mail naar bureauv@hyperionlyceum.nl.

Hoe kun je toestemming krijgen voor een Bureau V activiteit?