Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 38/404 

Model European Parliament leerjaar 4

Dinsdag 15 en woensdag 16 oktober hebben we weer een succesvolle editie van het MEP (Model European Parliament) georganiseerd. Voor het vak maatschappijleer speelden de vierdeklassers, voor
de gelegenheid allen gestoken in formele kledij,twee middagen het Europees Parlement na. De eerste middag werd het voorbereidende werk inverschillende commissies gedaan, de tweede middag werd er gediscussieerd en gestemd over moties, amendementen en resoluties. Geweldig om de leerlingen zo te zien leren en gezamenlijk met vijfde- en zesdeklassers het onderwijs vorm te
geven. De leerlingen waren eigenaar van hun eigen leerproces. Heel succesvol!