Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 98/400 

Hyperion Lyceum en Comenius Lyceum indemiks

Het jaarlijkse project Indemiks vond voor de vijfde keer plaats. Wij organiseerden samen met het Comenius Lyceum voor alle derde klassen een intensief programma waarbij diversiteit centraal stond. Leerlingen hielden zich bezig met thema's als sociale identiteit, vooroordelen, discriminatie en levensbeschouwelijke verscheidenheid. Ook bezochten ze een moskee, synagoge en kerk. Er werden workshops verzorgd door o.a. het COC en het Humanistisch Verbond. Dit project moet bijdragen tot veiligheid en verdraagzaamheid in de school en in onze samenleving.

Indemiks
Indemiks is een project voor alle derde klassen van beide scholen. De leerlingen zijn vier dagen in gemengde groepen van ongeveer 20 leerlingen met elkaar aan de slag gegaan onder begeleiding van getrainde docenten van beide scholen. De docenten zijn getraind op het inzetten van verschillende werkvormen en hoe je onderwerpen die in de taboesfeer liggen bespreekbaar kunt maken. Dit project is een samenwerking van beide scholen. Dit om zo docenten en leerlingen die waarschijnlijk niet gauw met elkaar in contact zullen komen, samen te laten werken en van elkaar te leren. Ook door het gesprek met elkaar te voeren in plaats van over elkaar. Ondanks dat het allemaal Amsterdamse jongeren zijn, kennen ze elkaar en elkaars wereld vaak niet.

Programma
De leerlingen hielden zich bezig met verschillende thema’s zoals sociale identiteit, vooroordelen, discriminatie en levensbeschouwelijke verscheidenheid. Naast het volgen van workshops op de scholen verzorgd door o.a. het COC en het Humanistisch Verbond, brachten de leerlingen een bezoek aan een moskee, een synagoge en een kerk. Ook waren er sportieve activiteiten gepland voor de teambuilding. Aan het eind van de week vond een feestelijke bijeenkomst plaats in de Tolhuistuin. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project een belangrijke bijdrage levert aan een veilig en verdraagzaam klimaat op school en daarmee aan onze samenleving.

Hyperion Lyceum
Het Hyperion Lyceum is een school voor atheneum+ en gymnasium die continu in ontwikkeling is. Het motto van de school is – Nihil Volentibus Arduum oftewel ‘Voor wie wil is niets te moeilijk is ons motto’. Onze visie is Samen Durven Leren. Leerlingen en docenten werken samen en leren samen werken. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, staan wij met een open blik naar de wereld, voelen wij ons verbonden met onze omgeving en zetten wij ons in voor een duurzame omgang met de planeet. Leerlingen en docenten durven initiatief te tonen, te experimenteren en uit te blinken. Wij geloven dat iedereen van nature op zoek is naar kennis en uitdagingen. Het Hyperion Lyceum wil leerlingen zo actief mogelijk laten leren over zichzelf, over anderen en over de wereld. Het leerklimaat op het Hyperion Lyceum is daardoor open, eigentijds en inspirerend.