Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 96/400 

Eigenaarschap van leren op ICSEI

Onze docent Rikkert - tevens mentor, schoolopleider en begeleider van startende docenten - was in januari aanwezig op ICSEI, een internationaal congres over onderwijs en onderwijsinnovatie in Singapore. Samen met een paar collega's van andere scholen in Nederland was hij daar om de onderzoeksmethodiek 'Eigenaarschap van leren' te presenteren. De methodiek is in de vorm van een uniek bordspel.

We own the school-het spel
Het spel heeft tot doel om een gesprek op gang te brengen over ‘Eigenaarschap van leren’. Leerlingen en docenten die eigenaarschap ervaren, leren met meer motivatie. Bij eigenaarschap past ‘regie over eigen leren’, een belangrijke vaardigheid om te kunnen leren. Interessante vraag is, en daar nodigt het spel toe uit, om een gesprek te voeren over hoe de school ‘Eigenaarschap van leren’ kan bevorderen. In Singapore heeft Rikkert op het congres een presentatie hierover gegeven. Ook heeft hij met zijn collegascholen andere onderwijscollega's over de hele wereld geïnformeerd over deze onderzoeksmethodiek. Meer informatie over 'We own the school' kun je vinden op hun website.


Het 'We own the school' team in ICSEI 2018

PLEION
Onze school maakt deel uit van PLEION. Dit staat voor Platform eigentijds onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel iedere school anders is, spreken we gerust van eenheid in verscheidenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en persoonsvorming. Het onderwijs maken we tenslotte samen: leerlingen met hun eigen team en PLEION scholen samen. Docenten en schooleiders van de PLEION scholen Hyperion Lyceum, IJburg college, Orion Lyceum en Werkplaats Kees Boeke hebben dit unieke bordspel ontwikkeld.

Zie hieronder de vlog van Rikkert over ICSEI 2018 in Singapore.