Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 144/402 

De focus op communicatie

Is iedereen tevreden met de manier waarop er op onze school met elkaar wordt gecommuniceerd? Wordt informatie effectief en efficiënt uitgewisseld? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Om deze vragen te beantwoorden is het Hyperion Lyceum in november 2016 een onderzoek gestart naar de communicatie tussen ouders, leerlingen, teamleden en directie. De uitkomsten zullen ons helpen om verbeteringen door te voeren.
Voor het onderzoek zijn zowel face to face gesprekken gevoerd als digitale vragenlijsten ingezet. Onder alle betrokken partijen is zodoende veel en bijzonder rijke informatie verzameld. Op basis hiervan is een rapportage opgesteld. Het rapport geeft beknopt en helder weer op welke punten de communicatie van het Hyperion Lyceum verbetering behoeft. In maart zijn de resultaten met elkaar besproken en is er nagedacht over allerlei verbeteringen. Hoe kan de dataopslag voor docenten beter worden geregeld? Hoe stroomlijnen we het emailverkeer beter? Hoe houden we elkaar en onze leerlingen op de hoogte? Leerlingen, team én ouders dachten actief met ons mee.
Met al deze input gaan we nu aan de slag. Sommige verbeteringen kunnen snel en makkelijk worden ingevoerd, andere vragen wat meer tijd, voorbereiding en budget. Work in progress dus… Ten slotte onze dank aan iedereen die de moeite nam om de vragenlijst in te vullen, mee te praten en mee te denken!
Klik hier om het rapport in te zien.