Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 159/400 

De Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en daarom bestaat deze uit leerlingen van zo veel mogelijk verschillende jaarlagen. Onderwerpen waar wij het over hebben zijn bijvoorbeeld het leerlingenstatuut (dit gaat over de rechten en plichten van een leerling), het PTA-reglement en hoe de communicatie op school tussen de directie, leraren en leerlingen kan worden verbeterd. In gesprekken met de schoolleiding praten wij hierover en adviseren de directie.

In de Leerlingenraad zitten, de tafel rond, beginnend links:
Nouria Gischler (5D, MR), Rachel de Haan (5D) Sacha Portasse (1E), Casper van Beusekom (2D), Nike Soffree (5D), Alex da Silva da Freitas (2A), Salimata Sambare (2C), Marte Sluis (5E, MR), Chelsey Zebeda (4F) en Mila Burger (5D). Afwezig is Nada Alaoui (1A).

Loop jij verder ergens tegenaan op school en willen je dat dat onder de aandacht van de schoolleiding wordt gebracht? Dan kun je ons daarover mailen op leerlingenraad@hyperionlyceum.nl .