Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuws

 227/384 

Tweedejaars leerlingen Hyperion Lyceum behalen tentamen op UvA

Zeven tweedejaars leerlingen van het Hyperion Lyceum hebben met succes een collegereeks wereldgeschiedenis afgerond op de Universiteit van Amsterdam. De leerlingen kregen deze colleges ter verdieping op hun reguliere lessen geschiedenis op het vwo. Gisteren ontvingen zij op de Universiteit van Amsterdam hun welverdiende certificaat.

Universitair certificaat
De leerlingen Julius Moormann, Nizar el Azouzi, Casper Warnink, Robin Zambeek, Melle Blits, Conrad Fase en Helena Oey hebben gisteren een certificaat ontvangen op de Universiteit van Amsterdam. Dit certificaat kregen ze, omdat ze met goed resultaat de collegereeks wereldgeschiedenis hebben afgerond. Deze leerlingen hadden behoefte aan extra verdieping naast hun reguliere lessen geschiedenis op het vwo. Hun geschiedenisdocent Jasper Rijpma, tevens Leraar van het Jaar, gaf de leerlingen op bij de Illustere School van de UvA. Snelle scholieren met interesse in alfavakken kunnen er alvast colleges volgen.

Colleges wereldgeschiedenis
De collegereeks bestond uit een serie open hoorcolleges. Zo hebben de leerlingen interessante cases bestudeerd in de wereldgeschiedenis, hebben ze verklaringen onderzocht voor de westerse dominantie in militair, economisch en cultureel opzicht en hebben ze geleerd hoe gemeenschappen omgaan met globalisering. Ten slotte hebben ze de blik op het heden en de toekomst gericht en zijn ze de opkomst van sterk economisch groeiende landen, zoals China, tegen een historische achtergrond gaan verkennen. Ter afsluiting hebben de leerlingen een tentamen gemaakt. Dit was hetzelfde tentamen dat de reguliere UvA-studenten ook hebben gemaakt. De resultaten waren zeer goed, vijf van de zeven Hyperion-leerlingen hebben een 7 of hoger behaald.

Excellentie programma
De samenwerking met de UvA past in de plannen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Paul Rosenmöller van de VO-raad om meer maatwerk te bieden aan leerlingen die extra uitgedaagd willen worden. Volgens Hyperion-docent Jasper Rijpma “maken succesvolle experimenten, zoals deze, het in de nabije toekomst wellicht mogelijk om echte studiepunten te koppelen aan het proefstuderen”. Het Hyperion Lyceum is een school dat veel met maatwerk (gedifferentieerd leren) werkt. In dat licht kreeg tevens gisteren staatssecretaris Sander Dekker het rapport ‘Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?’ uitgereikt van de onderwijsinspectie op het Hyperion Lyceum.

Jezelf uitdagen
Het Hyperion Lyceum is een school voor vwo, met een atheneum+ en een gymnasiumopleiding. In beide richtingen ligt de nadruk op het ontwikkelen van academisch denkniveau. Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij staat daarbij centraal. De school gaat er vanuit dat de leerlingen leergierig en getalenteerd zijn en vindt het belangrijk dat leerlingen begrijpen dat de normen en waarden van een mens samenhangen met zijn sociale context en de tijd waarin hij leeft. Het onderwijs op het Hyperion Lyceum geeft de leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het Hyperion Lyceum is vier jaar geleden opgericht vanwege het tekort aan vwo-aanbod in Amsterdam.


Leerlingen van het Hyperion Lyceum met hun UvA certificaat.
V.l.n.r. Nizar el Azouzi, Conrad Fase, Helena Oey, Julius Moormann, Robin Zambeek en Melle Blits