Aanmelden andere leerjaren

Op het Hyperion Lyceum is zeer beperkt plaats voor de instroom in hogere leerjaren. De school gebruikt de met de gemeente Amsterdam overeengekomen capaciteit momenteel volledig.

Wanneer je van plan bent om over te stappen van een andere VO-school en je zou graag naar het Hyperion Lyceum willen komen, raden wij je aan om eerst onze schoolgids goed te lezen.

Je moet je ervan bewust zijn dat we een atheneum+-/gymnasiumschool zijn waarbij er qua werkdruk en niveau meer gevraagd wordt dan op een reguliere vwo-school. Daarnaast is het vaak nodig om een inhaalprogramma te volgen, bijvoorbeeld voor de atheneum+-vakken of een moderne vreemde taal.

Aanmelden voor zijinstroom kan door tussen 1 en 15 juni een email te sturen naar info@hyperionlyceum.vova.nl, met daarin de volgende informatie:

  • Volledig ingevuld aanmeldformulier
  • Toelichting reden van overstap
  • Pasfoto
  • Recente cijferlijst
  • Contactgegevens huidige mentor

Als er plaats is op onze school voor een zijinstromer, nemen wij contact met u op. Ook als er geen plaats is, ontvangt u een bericht.