Bijles verzorgd door bovenbouw- en oud-leerlingen

Ans Wesselinkbureau V

Dit schooljaar kunnen we voor alle leerlingen die moeite hebben met een vak bijles verzorgen! Er staat een groep enthousiaste bovenbouw- en oud-leerlingen klaar om hierbij te kunnen helpen, die individuele hulp kunnen bieden in een informele sfeer. De bijlessen vinden plaats op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag het 9e en 10e uur in de bibliotheek. Ze worden na je lessen ingeroosterd. Er wordt een cyclus van 5 weken aangehouden. We starten half januari.

De bijlessen worden (dit jaar) betaald door de school.

Het is de bedoeling dat de aanmelding voor de bijles vanuit de leerling zelf komt, maar wel in overleg met ouder(s)/verzorger(s), mentor en/of vakdocent. We bieden bijlessen aan voor leerlingen die gemotiveerd zijn en hun best doen voor een vak, maar daarbij niet de gewenste resultaten behalen.
De link om je aan te melden is https://forms.office.com/r/tj242zBB43.

Na ontvangst van deze aanmelding zullen wij contact opnemen of er een match is en worden leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en vakdocent op de hoogte gesteld via de mail.

De bijlessen kunnen op verzoek herhaald of verlengd worden, mits er genoeg plek is. Dit kan eenvoudig geregeld worden door op tijd een email naar Rosanne te sturen (r.kofman@hyperionlyceum.nl ).